TERRORISM
 

SÄPO: (S) skänker miljoner till våldsbejakande islamism

"Socialdemokraterna undergräver demokratin" Den Socialdemokratiska regeringen finansierar verksamheter som "stödjer våldsbejakande extremism" skriver SÄPO i ett pressmeddelande. Det skarpa uttalandet kommer efter att Socialdemokraterna släppt lös de IS-kopplade präster som SÄPO tidigare i år tillfångatog och ville utvisa.

Det minskade förtroendet för Socialdemokraterna underblåses nu ytterligare av SÄPO, som tidigare i år tog strid mot partiet genom att fängsla en rad IS-kopplade imamer som predikar att muslimer i Sverige ska stödja våldsbejakande islamism - och rösta på sossarna.

-Vi ser i vårt operativa arbete att det finns individer med koppling till våldsbejakande extremism som är aktiva i organisationer som mottar offentliga medel. Det handlar om individer som använder organisationerna som plattform för att sprida och förankra sina budskap.

-Tillgången till offentliga medel ökar legitimiteten och ger ekonomiska förutsättningar för plattformar där radikalisering kan ske, och det bidrar till tillväxten i extremistmiljöerna.

-För att minska tillväxten i extremistmiljöerna behöver samhället förhindra att organisationer som bidrar till radikalisering mottar offentliga medel. Staten ska inte finansiera verksamheter som undergräver vår demokrati genom att stödja våldsbejakande extremism, säger Johan Olsson som är operativ chef på Säpo, i SÄPO:s pressmeddelande.

För att "samhället" (SÄPO och medborgarna) ska kunna förhindra att "staten" (sossarna) stödjer "våldsbejakande extremism" (Islamiska Staten) med skattepengar krävs enligt SÄPO "effektiva och rättssäkra metoder" (att lagarna ändras).

Det framgår också av SÄPO:s pressmeddelande att inte ens de själva vet hur mycket skattepengar Socialdemokraterna skänker till IS, på grund av att regeringen skapat "brist på transparens i systemet".

Pressmeddelandet är en signal till oppositionen att lagarna måste ändras efter maktövertagandet.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.