SUVERÄNITET
 

Svenska staten förlorar halva Lappland

Staten förlorar Girjasmålet Girjas sameby söder om Kiruna får upplåta småviltsjakt och fiske på sitt område utan markägaren statens samtycke. Samtidigt förlorar staten sina rättigheter.

Svenska staten har ingen jakträtt eller fiskerätt på sin mark ovanför odlingsgränsen. Denna rätt tillhör samebyarna, fastslår Högsta domstolen idag.

Foto: Kremlin.ru

Staten har tappat kontrollen över samebyarna.

Domen i Högsta domstolen är slutstation för det tio år långa Girjasmålet. I praktiken har staten saboterat för sig själva genom splittrande och ogenomtänkt identitetspolitik, en politik som nu slagit tillbaka på staten själva och på dess försörjning.

På grund av Högsta domstolens dom stoppar nu länsstyrelsen i Norrbotten statens försäljning av jakt- och fiskekort inom Girjas sameby. Alla andra samebyar har nu öppet mål att kräva motsvarande rättigheter som Girjas fått erkända. Åtminstone ovanför odlingsgränsen där "en speciell situation" råder (inte så många S-väljare att tappa till SD).

- Domstolen har tagit hänsyn till betydelsen av urminneshävd. Rättigheter som uppkommit av urminnes hävd består fortfarande. Det handlar om ett glest befolkat område och vi har kommit fram till att det behövs en friare bedömning med tanke på den speciella situationen, säger Sten Andersson som är domare i Högsta domstolen (HD).

- Eftersom domen börjar gälla omedelbart har länsstyrelsen inte längre rätt att upplåta jakt och fiske ovan odlingsgränsen i Girjas sameby och därför har vi tagit bort den möjligheten, säger Fredrik Hedlund som är Länsstyrelsen Norrbottens kommunikationschef.

Enligt ordföranden i Girjas sameby Matti Blind-Berg kommer endast lokala jägare få köpa jakt- och fiskekort. Något sätt att göra detta på finns dock inte i nuläget.

- Det utrymme som finns för jakt och fiske ska tillägnas den lokala jägarkåren, säger Matti Berg-Blind.

Domen kommer att reta många Lapplänningar som inte är samer, eftersom ett visst godtycke i bedömningen kan uppstå när jakträtten och fiskerätten nu privatiseras i halva landskapet.

Beslutet i HD kommer också att väcka ont blod bland vänsterextrema samer, som oftast bor utanför renskötselområdet och inte tillhör någon sameby, men som ändå på någon sorts skruvad identitetspolitisk raslig grund kräver samma privilegier som renägare i Lappland. I verkligheten är motivet naturligtvis ekonomiskt.

Nu väntar nästa strid, den om de övriga naturtillgångarna i norra Sverige. Med en fungerande demokrati, som inte varit satt ur spel av statligt sponsrad media, hade denna politiska kamp drivits i högre grad av kommunerna än av samebyarna vilka representerar mindre än 5 procent av befolkningen i Lappland.

 
SD FICK RÄTT
 

SD största parti enligt SVT Nu stödjer 32 procent av männen i Sverige Sverigedemokraterna.

 
POLISEN
 

Polischeferna: Vi ser brottslingarna som offer Socialdemokraternas så kallade "omorganisation" av den svenska polisen har lett till att vi nu har mängder med polischefer runt om i landet som kämpar mot "orättvisor" och ser brottslingarna som "de riktiga offren".

 
WITCH HUNT
 

Vänsterextrem myndighetsaktivist mördad En av Amanda Linds chefer inom Myndighetsvänstern misstänks ha mördats.

 
TROLLFABRIKEN
 

Socialdemokraterna erkänner trollfabrik Socialdemokraterna erkänner att man skapat en trollfabrik i syfte att försvåra för oppositionen att framföra kritiska åsikter om regeringens politik.

 
EXTREMA SVT
 

Vänsteraktivister tar över lektioner på skolor Det har blivit allt vanligare att lärare överlåter undervisningen i grundskolan till vänsteraktivister med en tydlig politisk agenda.

 
DEMOKRATI
 

Socialdemokraterna hycklar om Public service Socialdemokraterna censurerar öppet mediaplattformar som Facebook och Youtube mitt under valrörelsen, samtidigt som partiet låtsas som att krav på en partipolitiskt obunden statstelevision skulle vara ett hot mot demokratin.

 
FRIHET
 

Amanda Lind måste avgå Reaktionen på Joakim Lamottes film bevisar att det är regeringens väljare som hotar demokratin.

 
SD FICK RÄTT
 

EBO-debatten har nått Gävle Hela Gävle ska undantas från EBO kräver Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

 
FRIHET
 

Socialdemokraternas nätverk pekas ut som extremistiskt Ann-Sofie Hermansson som för inte så länge sedan styrde Göteborg för (S) räkning står nu anklagad i rättegång för "förtal med hatbrottsmotiv".

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.