SD FICK RÄTT
 

EBO-debatten har nått Gävle

EBO skapar konservativt block Hela Gävle ska undantas från EBO kräver Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Samtidigt växer en förståelse av att problemet varken är EBO eller misslyckad integrationspolitik, utan en verklighetsfrånvänd migrationspolitik.

Den så kallade EBO-lagen, lagen om eget boende, är egentligen en liten del av LMA, Lagen om mottagande av asylsökande. Lagen infördes 1994 av regeringen Bildt och ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag, istället för att som tidigare tvingas till anvisade platser.

Socialdemokraterna har kritiserat den borgerliga frihet EBO innebär och i princip hävdat att integrationen fungerar bättre om asylsökare hindras från att bosätta sig i fattiga mångkulturella områden med billiga bostäder, och istället tvingas bosätta sig i rika dyra kulturellt svenska villaområden.

Exakt hur detta storslagna integrationsprojekt ska gå till i praktiken har man dock haft svårt att beskriva.

I verkligheten, bortom Socialdemokraternas fantasier, har dock EBO mest handlat om att hjälpa privata hyresvärdar (inklusive mycket privata och utomrättsliga sådana) att tjäna pengar på migrationsindustrin. Inte om vilken stadsdel migranter flyttar till.

Detta bestäms ju nämligen av "socioekonomiska faktorer".

EBO-reformen ska sprida utanförskapsproblemen - inte lösa dem

Från och med i år har dock spelplanen ändrats, då den nyliberala socialistregeringen har kompromissat fram en reform av EBO. Ändringen går ut på att 32 kommuner i Sverige, som utsetts genom dekret, ska få undanta stadsdelar från EBO. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser lagen som ett steg i rätt riktning, men vill att reformen omfattar alla Sveriges kommuner.

Enligt Socialdemokraterna själva ska asylsökare nu kunna "straffas" ekonomiskt om de väljer att bosätta sig i fattiga bostadsområden. Så att asylsökarna istället i högre grad väljer att bosätta sig i rika bostadsområden, genom att privata hyresvärdar bara får erbjuda dem statligt finansierade hyreskontrakt där.

Socialdemokraternas taktiska syfte med EBO-reformen är tydlig: Istället för att börja avveckla utanförskapsområden genom att begränsa migrationen och flytta hem migranter med utvisningsbeslut, tänker man fortsätta pumpa in migranter i kommunerna och sprida utanförskapsproblemen till fler stadsdelar.

Detta är en liknande metod som den Socialdemokraterna använder gentemot skolorna, där målet sägs vara att skapa jämlikt mycket integrationsutmaningar överallt.

En uttalad vilja från Socialdemokraternas sida är också att avlasta de 32 utpekade problemkommunerna, genom att ge dessa möjligheten att delvis överföra ekonomiska utmaningar på andra kommuner.

I praktiken leder nu EBO-reformen till att allt fler av de 32 kommunerna väljer att undanta alla sina stadsdelar från EBO. Detta innebär att bidragsförsörjda asylsökare bara kommer att kunna bosätta sig i områden som Migrationsverket anvisat dem till.

Syftet med detta från kommunernas sida är att begränsa de stora ekonomiska förluster och avvecklingar av välfärden som regeringens migrationspolitik medför.

Videoreportage från Socialdemokratiskt styrda Gävle.

EBO-reformen skapar en M+SD+KD-allians

Regeringens ambition att sprida utanförskapsproblem och integrationsutmaningar från Socialdemokratiskt utsatta områden till borgerliga stadsdelar innebär att de borgerliga partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, nu tvingas verklighetspröva sin migrationspolitik.

Resultatet blir en större samverkan med Sverigedemokraterna.

Att så är fallet går att se i exempelvis Gävle, som är den enda Norrländska staden regeringen gett EBO-begränsning till.

Gävle styrs av tradition av Socialdemokraterna, vilka använt förtroendet till att bygga upp enorma ständigt bilbrandshärjade utanförskapsområden, dominerade av Europas radikalaste islamiströrelse.

Islamistledarna finansieras av Socialdemokraterna, och uppmanar i gengäld sina anhängare att rösta på regeringspartierna.

En sorts korruption av demokratin oppositionen varit missnöjda med, men accepterat utan protester.

Men med det nya hotet om att flytta integrationsutmaningar från Socialdemokratiskt utsatta områden till borgerliga områden blir en allians med SD ofrånkomlig, och därmed kommer SD:s problemformuleringar i förgrunden:

- Ska Gävle kommun lyckas med sitt integrationsarbete så behöver Gävle en paus. Man kan inte förvänta sig att en kommun effektivt kan upprätta en god integration om systemet ständigt har ett högt tryck på sig, skriver Moderaterna i en motion.

- Gävle har under lång tid haft stora problem kopplade till massinvandringen och möjligheten för nyanlända migranter att bosätta sig var de vill. Ett undantag från EBO-lagen är ingen helhetslösning, men likväl en viktig del för att komma till rätta med integration och trygghet, säger SD:s Mattias Eriksson Falk i ett pressmeddelande.

Enligt lokalmedia stämmer även Kristdemokraterna in i kritiken.

Därmed är den viktigaste valfrågan för Gävle 2022 avgjord: Vill ni ha bilbränder och islamisk klanröstning i hela Gävle, eller räcker den nuvarande nivån?

Migrationspolitiken har misslyckats

Det största hindret för att lösa utanförskapsproblemen är såklart inte EBO, utan den falska föreställningen om att det är fel på integrationspolitiken, och att problemen kan lösas med ännu mer pengar till integrationen. Men Sveriges integrationspolitik är redan extremt avancerad, och ungefär lika kraftfull som alla andra länders integrationspolitik tillsammans.

Problemet är inte teknikaliteter i integrationspolitiken, utan att Sveriges migrationspolitik helt enkelt inte fungerar. Ju sämre migrationspolitiken fungerar, desto svårare och kostsammare blir integrationspolitiken. Till slut blir integrationspolitiken omöjlig att lyckas med.

Där är vi nu.

Vad Sveriges politiker börjar lära sig är att integrationspolitik i sig är ett resultat av att migrationspolitiken inte fungerat bra. Att ett land över huvudtaget har en integrationspolitik att lägga folkets skattepengar på är ett bevis på att migrationspolitiken är misslyckad.

Länder som har en fungerande migrationspolitik, vilket faktiskt är de flesta länder i världen, saknar helt integrationspolitik.

Det är ens eget ansvar att integrera sig själv när man flyttar från en plats till en annan. Allt tro annat är de låga förväntningarnas rasism.

Klarar man inte flytten från ett område till ett annat utan att, till exempel, bränna ned folks bilar, våldta, råna och skjuta andra människor, eller spränga höghus, då har man nog valt att flytta till helt fel plats.

 
LÄS MER
 

►Barn grät när man sköts ned i Gävle

►Barn anhållna för skottlossning

►Gävle-bloggaren var efterlyst för IS-terrorism

►Gävle kommun håller på att krascha

►EBO-debatten har nått Gävle

►Bilar bränns varje natt i Gävle

 
TERRORISM
 

Miljöpartiet i Umeå är islamistiskt Miljöpartiet sitter fast i islamistfällan.

 
SD FICK RÄTT
 

Norrländsk marxist i SD:s tankesmedja En politiskt bred samling tänkare från engelska konservativa till rabbiner och marxister ska hjälpa den svenska oppositionen att forma en vinnande strategi mot den regerande nyliberala vänsteralliansen.

 
EXTREMA SVT
 

Föräldrar gjorde flyktingbarn apatiska Efter införandet av temporära uppehållstillstånd har den svenska sjukvården testat att skilja apatiska flyktingbarn från föräldrarna.

 
SD FICK RÄTT
 

Regimen nära kollaps Invandring, feminism och klimatpolitik har varit grundpelare för Sveriges regeringar de tio senaste åren, men utmålas nu som lurendrejerier och falska nyheter till och med av regimens egna medier.

 
SD FICK RÄTT
 

SD största parti enligt SVT Nu stödjer 32 procent av männen i Sverige Sverigedemokraterna.

 
POLISEN
 

Polischeferna: Vi ser brottslingarna som offer Socialdemokraternas så kallade "omorganisation" av den svenska polisen har lett till att vi nu har mängder med polischefer runt om i landet som kämpar mot "orättvisor" och ser brottslingarna som "de riktiga offren".

 
WITCH HUNT
 

Vänsterextrem myndighetsaktivist mördad En av Amanda Linds chefer inom Myndighetsvänstern misstänks ha mördats.

 
TROLLFABRIKEN
 

Socialdemokraterna erkänner trollfabrik Socialdemokraterna erkänner att man skapat en trollfabrik i syfte att försvåra för oppositionen att framföra kritiska åsikter om regeringens politik.

 
EXTREMA SVT
 

Vänsteraktivister tar över lektioner på skolor Det har blivit allt vanligare att lärare överlåter undervisningen i grundskolan till vänsteraktivister med en tydlig politisk agenda.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.