CORONA-ANARKIN
 

SVT försöker skylla Coronaepidemin på vädret

"Varmare vintrar ger sämre skydd" I en särskilt dum och oärlig artikel försöker statligt beroende SVT att koppla coronaviruset Covid-19 till "klimatförändringarna".

I en uppenbart falsk nyhet märkt "analys" försöker statligt beroende SVT att koppla Coronavirusepidemin med den så kallade Klimatkatastrofen, som anses vara orsakad av Växthuseffekten. I artikeln undrar SVT:s journalist om "coronaviruset kan kopplas till de pågående klimatförändringarna"?

Trots att alla vet att influensavirus och liknande virus som Corona sprids genom luften på vintern när det är kallt, och brukar dö bort på sommaren när vädret är varmt och skönt, försöker SVT lura sina läsare att det nog egentligen är tvärtom. Detta görs genom att ta upp helt irrelevanta sjukdomar som böldpest:

-En smitta som tros öka i ett varmare klimat är böldpest, skriver SVT som "bevis".

Böldpest är dock en bakterieinfektion som sprids av loppor, medan Coronaviruset Covid-19 är ett virus som sprids av människor.

Kalla vintrar motverkar spridning av böldpest eftersom lopporna fryser ihjäl. Men kalla vintrar motverkar inte Coronaviruset, eftersom svenskarna inte fryser ihjäl på vintern.

Några sådana geniala analyser finns dock inga spår av i SVT:s artikel, som är märkt just med underrubriken "analys".

Det finns idag sju kända coronavirus som smittar människor. Vissa av dem är mycket vanliga och orsakar vanlig förkylning med exempelvis hosta och feber, medan exempelvis SARS- och MERS-coronavirus kan leda till en allvarlig luftvägssjukdom.

Om klimatet blir varmare i Sverige kommer detta inte bara att leda till varmare vintrar, utan även till kortare vintrar och längre somrar. Detta kommer sannolikt att motverka förkylningsliknande virus som Corona.

Hur det då blir med böldpest är en helt annan historia, men genom att hålla hemmet fritt från råttor och sorkar begränsar man risken att insjukna.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.