NOLLTILLVÄXT
 

EU försöker avveckla Sveriges vattenkraft

The Great Reset Som en del av den Nolltillväxtpolitik som ingår i The Great Reset / Agenda 30 / Hållbar utveckling kommer nu Sveriges vattenkraft att påföras klimatpolitiska straffavgifter. Syftet är att minska elproduktionen och på så vis tvinga fram Nolltillväxt.

I samband med valkuppen mot USA:s president Donald Trump genomdriver nu vänsterpolitiker The Great Reset, en globalistisk politik som innebär att nationell demokrati och kapitalism ska ersättas med överstatlighet och korporativism.

Bonniers Dagens Nyheter (DN) har tidigare gjort reklam för detta nygamla styrelseskick under sloganen "Global Despoti":

"Något måste ske raskt. Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp" ... "En global regering i form av en global despoti tar över."

"Lösningen på problemet måste vara inte global demokrati utan global despoti ... Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse", skriver Bonniers agendasättare DN.

Fundera på om makthavare som tror att mänskligheten går under utan global despoti skulle kunna tänka sig att valfuska?

Avvecklad vattenkraft ska ge Nolltillväxt

Som en del av denna politik skickade EU-kommissionen förra veckan ut förslag till klassning, krav samt kriterier för så kallade "hållbara investeringar" inom ramen för EU:s så kallade taxonomiförordning. Med "Hållbar" anspelas på miljövänlighet, men i själva verket är begreppet synonymt med Nolltillväxtpolitik.

Att så verkligen är fallet är uppenbart eftersom nu även Sveriges vattenkraft ska klassas som "ohållbar" ur ett "klimatperspektiv".

Kritiker av den utländskt kontrollerade Klimatpolitiken har tidigare pekat på det orimliga och motstridiga i att klimatpolitiker vill avveckla kärnkraften, då denna i själva verket borde hjälpa till att göra världen "fossilfri". När nu både kärnkraft och vattenkraft klassas som "ohållbara" går det inte längre att blunda för att syftet med attackerna är att skapa elbrist och därmed Nolltillväxt.

Att vattenkraften i Norrland nu kommer att klassas som "ohållbar" innebär bland annat att alla renoveringar och återinvesteringar i existerande vattenkraft blir utan "hållbarhetsstämpel", vilket i förlängningen kan leda till att vattenkraften avvecklas.

EU:s nya taxonomiförordning och den så kallade "hållbarhetsstämpeln" är en del av EU:s planekonomi, en politik som stöds av mer eller mindre alla svenska riksdagspartier. Planekonomin går ut på att genom beskattning av lönsamma verksamheter gynna olönsamma verksamheter.

På så vis snedvrids konkurrensen mellan olika energislag och marknadskrafterna sätts ur spel.

- Det är hål i huvudet att inte kalla svensk vattenkraft för hållbar, hur kan regeringen ha låtit det gå så långt? säger Elisabeth Svantesson som är ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.

Svaret är att regeringen har låtit det gå så långt därför att både ledningen för Socialdemokraterna och ledningen för Moderaterna är underställda de utländska krafter som förespråkar politiken.

Den planekonomiska kombinationen av bidrag och beskattningar, vilken gör lönsamma investeringar olönsamma och olönsamma investeringar lönsamma, är designad för att vara både generellt tillväxthämmande och specifikt hämmande mot industriproduktionen.

För att stoppa Nolltillväxtpolitiken måste borgerliga partier som Moderaterna börja tala öppet om den, och ta avstånd ifrån EU:s planekonomi.

 
LÄS MER
 

►The Great Reset - Pandemilagen

►The Great Reset - Påven

►The Great Reset - Megacities

►The Great Reset - Corona

►The Great Reset

 
NATIONERNAS EU
 

Val till EU EU-valet handlar i år om vänsterextremism eller demokrati.

 
FRIHET
 

Bråk om flygskam i Västerbotten En öppen konflikt har utbrutit i Västerbotten mellan Region Vänsterbottens politiska ledning och vänsterextrema globalister som försöker få kvinnor att känna flygskam.

 
TERRORISM
 

SÄPO: (S) skänker miljoner till våldsbejakande islamism Den Socialdemokratiska regeringen finansierar verksamheter som "stödjer våldsbejakande extremism" skriver SÄPO i ett pressmeddelande.

 
FIRANDE
 

Året som gått Det nya 20-talet inleds liksom det förra med gamla institutioner i fritt fall.

 
DEMOKRATI
 

Demokratiministern medverkade i odemokratisk kupp i Umeå När Miljöpartiets medlemmar i Umeå röstade på "fel" kandidater var Sveriges Demokratiminister Amanda Lind med och kuppade bort den demokratiskt valda ledningen.

 
TERRORISM
 

Miljöpartiet i Umeå är islamistiskt Miljöpartiet sitter fast i islamistfällan.

 
SD FICK RÄTT
 

Norrländsk marxist i SD:s tankesmedja En politiskt bred samling tänkare från engelska konservativa till rabbiner och marxister ska hjälpa den svenska oppositionen att forma en vinnande strategi mot den regerande nyliberala vänsteralliansen.

 
EXTREMA SVT
 

Föräldrar gjorde flyktingbarn apatiska Efter införandet av temporära uppehållstillstånd har den svenska sjukvården testat att skilja apatiska flyktingbarn från föräldrarna.

 
SD FICK RÄTT
 

Regimen nära kollaps Invandring, feminism och klimatpolitik har varit grundpelare för Sveriges regeringar de tio senaste åren, men utmålas nu som lurendrejerier och falska nyheter till och med av regimens egna medier.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.