THE GREAT RESET
 

WEF: Planerad samhällskollaps

"Ett hemligt krig" På World Government Summits möte talas om att förbereda sig på en "new world order". Denna kommer införas efter att energiproduktionen, matproduktionen och "supply chain" drabbats hårt av makthavarnas egen politik.

Tidigare talade många av "våra" politiker om Nolltillväxt, och att det vore så bra (The Limits to Growth/Club of Rome/Rockefeller). Nolltillväxtpolitiken besegrades politiskt, av bland andra Palme, som öppet gick emot denna fundamentalt anti-humanistiska ekofascistiska idé (se hur det gick).

Nu har Nolltillväxtpolitiken bytt namn, och exakt samma politiska agenda kallas istället för "Hållbar utveckling". Våra kära moderater, som är benhårt emot Nolltillväxt, är samtidigt starkt för Hållbar utveckling (molletisme).

Det spelar numera ingen roll om problemet påstås vara Vädret, Virus, eller Ryssar, politiken för att lösa problemen är ändå densamma = Nolltillväxtpolitik.

World Economic Forum: Ekonomisk kollaps by design.

Frankrikes tidigare president Francois Mitterrand, som har en upplyst svensk son, sade i mitten på 1990-talet:

"Frankrike vet det inte, men hon är i krig med Amerika. Ett permanent, livsviktigt, ekonomiskt krig, som bara till synes är ett krig utan offer.

Ja, amerikanerna är obevekliga, de är glupska, de vill ha odelad makt över världen... Det är ett hemligt krig, ett permanent krig, ett krig utan uppenbara dödsfall och ändå ett krig till döden."

Ett exempel på när Västvärldens ledare slåss under mattan är den så kallade "Suezkrisen" 1956 (egentligen Suezkriget). I praktiken krigade USA mot England och Frankrike över rollen som ledare för "den fria världen". USA var allierade med Egypten och Sovjetunionen, och England och Frankrike var allierade med Israel. Tusentals människor dog i kriget men det kallas "kris" eftersom det var en kris inom den västerländska oligarkin. Resultatet var att England förlorade sin status som supermakt, och både Englands och Frankrikes regeringar var tvungna att avgå.

Ett annat exempel är just nu, när USA:s "anti-amerikanska" ("engelska") post-Trump-regering försöker att skapa en ekonomisk kris i EU genom att påtvinga EU-länderna sanktioner mot Ryssland (allt ni någonsin hör om Ryssland handlar om England). Sanktionspolitiken skadar EU:s ekonomi (nollar tillväxten) genom att byta ut billig rysk energi mot dyr energi från USA, England och Qatar, samtidigt som den tvingar Ryssland att åter-industrialisera och frigör Ryssland från dess ekonomiska beroende av kollektiva väst.

Men USA:s regering är just anti-amerikansk inte för att den talar engelska och ställer till det för EU, utan på grund av att den även hittar på alla möjliga olika anledningar till att även skada USA:s ekonomi på liknande Nolltillväxt-främjande sätt, genom att angripa energiproduktionen, matproduktionen, supply-chain etc. Det mest anmärkningsvärda exemplet är hur USA:s regering nu angriper Dollarn och FED (Chase), genom att lossa Ryssland och många andra länder från Dollar som "reservvaluta" (världsvaluta).

Det borde inte förvåna någon att Englands riksbank just riktat ett förslag till parlamentet om att införa en "programmerbar elektronisk valuta". Programmerbar på så vis att man kan bestämma vilka personer som ska få göra vad med valutan, exempelvis kan den ena medborgaren få köpa kött och potatis medan den andra bara får köpa potatis, och den tredje kanske inget alls. Givetvis är England villiga att dela sin valuta med världen, så att alla får använda den. Istället för Dollarn då.

Ja innan allt detta underbara kan ske så måste ju förstås Dollarn bort.

England (och även USA och Sverige) planerar en programmerbar digital valuta.

Inom politisk och historisk filosofi (samt sovjetologi) finns en olöst gåta huruvida historiens utveckling styrs av individer och deras exceptionella handlingar (som Napoleon), eller utifrån en lagbunden mekanik ("historiematerialism"). Att frågan måste diskuteras tyder egentligen på att båda fenomenen existerar och samverkar med varandra (men diskussionen fortgår eftersom så många människor älskar att diskutera och samtidigt är känslomässigt blockerade från att agera och göra vad som krävs).

Eftersom människor är som de är kommer många att undvika känslan av fara genom att förklara så mycket som möjligt av vad som händer inom politiken och ekonomin genom den mekaniska systemteorin, och bortse ifrån att många saker som är dåliga för 99 procent av befolkningen faktiskt är som de är som en del i en plan.

Av samma anledning presenterar oppositionen precis som etablissemanget kontinuerligt teorin om att allt övrigt dåligt beror på "misstag och naivitet", och att om det kollektiva "vi" (som inte finns) bara rättar till parametrarna i den ekonomiska ekvationen så kommer situationen att räta upp sig.

Men om det är något som är naivt på riktigt så är det att tro på folk som säger sig ha varit naiva. De har inte varit naiva, utan agerat enligt plan. De för så många upplevt negativa resultaten är i själva verket positiva resultat, för uppdragsgivaren.

Allt detta är i högsta grad relevant i den nuvarande diskussionen om "supply chain".

Faktiskt är många i Sverige kunniga nog att veta om att när det inte fanns mat i butikerna i Chile 1973, så var detta inte på riktigt ett resultat av "socialistisk ekonomisk mekanik", utan ett sabotage där USA betalat transportarbetareförbundet för att låta bli att köra maten till butikerna.

Mindre känt är att tomma hyllor i Sovjetunionen också berodde på sabotage. Tomma hyllor i butikerna är inte ett tecken på en ekonomisk kris, utan på en förestående statskupp (Genocide: Russia and the New World Order/Sergei Glazyev).

När någon har ändrat parametrarna för den ekonomiska ekvationen så är det inte "bara" att rätta till dessa, därför att de som ändrat dem kommer att kämpa emot det.

Enligt World Government Summits möte i onsdags i Dubai kommer energiproduktionen, matproduktionen och "supply chain" snart att drabbas hårt, det vet man i förväg. Resultatet påstås bli "en ny världsordning" där "många kommer att bli arga".

 
LÄS MER
 

►The Great Reset - Kriget i Ukraina

►The Great Reset - Planerad samhällskollaps

►The Great Reset - Preppinghysterin

►The Great Reset - Gain-of-Function

►The Great Reset - Utopia 2020

►The Great Reset - Clash of the Titans

►The Great Reset - Navy Seal

►The Great Reset - Greta

►The Great Reset - Kardinalen

►The Great Reset - Pandemilagen

►The Great Reset - Påven

►The Great Reset - Megacities

►The Great Reset - Corona

►The Great Reset

 
WITCH HUNT
 

Vänsterextrem myndighetsaktivist mördad En av Amanda Linds chefer inom Myndighetsvänstern misstänks ha mördats.

 
TROLLFABRIKEN
 

Socialdemokraterna erkänner trollfabrik Socialdemokraterna erkänner att man skapat en trollfabrik i syfte att försvåra för oppositionen att framföra kritiska åsikter om regeringens politik.

 
EXTREMA SVT
 

Vänsteraktivister tar över lektioner på skolor Det har blivit allt vanligare att lärare överlåter undervisningen i grundskolan till vänsteraktivister med en tydlig politisk agenda.

 
DEMOKRATI
 

Socialdemokraterna hycklar om Public service Socialdemokraterna censurerar öppet mediaplattformar som Facebook och Youtube mitt under valrörelsen, samtidigt som partiet låtsas som att krav på en partipolitiskt obunden statstelevision skulle vara ett hot mot demokratin.

 
FRIHET
 

Amanda Lind måste avgå Reaktionen på Joakim Lamottes film bevisar att det är regeringens väljare som hotar demokratin.

 
SD FICK RÄTT
 

EBO-debatten har nått Gävle Hela Gävle ska undantas från EBO kräver Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

 
FRIHET
 

Socialdemokraternas nätverk pekas ut som extremistiskt Ann-Sofie Hermansson som för inte så länge sedan styrde Göteborg för (S) räkning står nu anklagad i rättegång för "förtal med hatbrottsmotiv".

 
POLISEN
 

Svensk polis har tappat sin legitimitet Sveriges polismakt låter kriminella leva rövare, samtidigt som man jagar och misshandlar kvinnliga pensionärer och forskare som kritiserat regeringen på Internet.

 
EXTREMA SVT
 

SVT:s falska nyheter skyddar antisemitismen Efter att SD har normaliserats är det nu med automatik SD-hatarna som blivit de nya extremisterna.

 
FJÄLLSJÖ NYHETER
 

© 2020 Fjällsjö Nyheter är en oberoende borgerlig nyhetssajt.